ביטול פוליסה קיימת

ביטול פוליסה קיימת

למה ביטוח?

הביטוח נועד להבטיח למבוטח כי במקרה של אירוע כמו גניבה, פריצה, שריפה, תאונת דרכים, נזק לצד שלישי או פגיעות גוף, יהיה מי שיכנס לנעלי המבוטח, בהתאם לתנאי  הפוליסה, וישלם נזקים המכוסים בפוליסה.

ביטול פוליסה!

חברת הביטוח רשאית לבטל את הפוליסה בכל עת, לפני תום תקופת הביטוח, על פי תנאי הפוליסה ובהתאם לשיקול דעתה. מבוטח רשאי לבטל את הפוליסה בכל עת. בכל מקרה של ביטול פוליסה, המבוטח יזכה להחזר יחסי מדמי הביטוח ששולמו, על פי תנאי הפוליסה.

מה נחוץ לצורך ביטול פוליסה?

בקשה לביטול פוליסה יש להגיש באמצעות סוכן הביטוח. יש למסור לסוכן הביטוח את טופס בקשת הביטול כשהוא ממולא וחתום על ידי המבוטח. יחד עם הבקשה חלה חובה למסור תעודת חובה מקורית לסוכן הביטוח על מנת לבטל את הפוליסה. במידה ובפוליסה ישנו שיעבוד או אישור למזמין עבודה, יש לקבל מראש ובכתב אישור הסכמה מהמשעבד/מזמין העבודה המאשר ביטול הפוליסה ולצרף לבקשת הביטול.
ללא מסמכים אלו – לא ניתן להתחיל את הליך ביצוע הביטול.

להורדת טופס בקשה לביטול – טופס בקשת ביטול.

איך מגישים את הבקשה לביטול?

מבוטח צריך להעביר בקשתו לביטול הפוליסה לסוכן הביטוח בצרוף כל המסמכים הנדרשים כרשום מעלה..
המבוטח יכול לשלוח את בקשתו לביטול בדואר אלקטרוני או בפקס לחברה ולצרף את כל המסמכים הדרושים לצורך ביטול הפוליסה, למעט תעודת חובה אותה יש להעביר במקור לחברת הביטוח.

דרכי התקשרות

ניתן לשלוח המסמכים לביטול פוליסה:

פקס

073-7055980

דואר ישראל

ק.ש. חתמים בינלאומיים
רחוב השקמה 2 ת.ד. 18 אזור
5819001

איך נוכל לעזור?

השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם

    לא מצאתם את מה שחיפשתם?

    או שפשוט תרצו שנחזור אליכם?